送王屋山人魏万还王屋并序原文,翻译,赏析_拼音版_作者李白 

送王屋山人魏万还王屋并序

作者:李白 朝代:唐朝
送王屋山人魏万还王屋并序原文
王屋山人魏万,云自嵩宋沿吴相访,数千里不遇。乘兴游台越,经永嘉,观谢公石门。后于广陵相见。美其爱文好古。浪迹方外,因述其行而赠是诗。 仙人东方生,浩荡弄云海。 沛然乘天游,独往失所在。 魏侯继大名,本家聊摄城。 卷舒入元化,迹与古贤并。 十三弄文史,挥笔如振绮。 辩折田巴生,心齐鲁连子。 西涉清洛源,颇惊人世喧。 采秀卧王屋,因窥洞天门。 朅来游嵩峰,羽客何双双![1] 朝携月光子,暮宿玉女窗。 鬼谷上窈窕,龙潭下奔潨。[2][3] 东浮汴河水,访我三千里。 逸兴满吴云,飘飖浙江汜。 挥手杭越间,樟亭望潮还。 涛卷海门石,云横天际山。 白马走素车,雷奔骇心颜。 遥闻会稽美,一弄耶溪水。 万壑与千岩,峥嵘镜湖里。 秀色不可名,清辉满江城。 人游月边去,舟在空中行。 此中久延伫,入剡寻王许。 笑读曹娥碑,沉吟黄绢语。 天台连四明,日入向国清。 五峰转月色,百里行松声。 灵溪恣沿越,华顶殊超忽。 石梁横青天,侧足履半月。 眷然思永嘉,不惮海路赊。 挂席历海峤,回瞻赤城霞。[4] 赤城渐微没,孤屿前嶢兀。[5] 水续万古流,亭空千霜月。 缙云川谷难,石门最可观。 瀑布挂北斗,莫穷此水端。 喷壁洒素雪,空濛生昼寒。[6] 却思恶溪去,宁惧恶溪恶。 咆哮七十滩,水石相喷薄。 路创李北海,岩开谢康乐。 松风和猿声,搜索连洞壑。 径出梅花桥,双溪纳归潮。 落帆金华岸,赤松若可招。 沈约八咏楼,城西孤岧峣。[7] 岧峣四荒外,旷望群川会。 云卷天地开,波连浙西大。 乱流新安口,北指严光濑。 钓台碧云中,邈与苍岭对。 稍稍来吴都,徘徊上姑苏。 烟绵横九疑,漭荡见五湖。[8] 目极心更远,悲歌但长吁。 回桡楚江滨,挥策扬子津。 身著日本裘,昂藏出风尘。 五月造我语,知非佁儗人。[9] 相逢乐无限,水石日在眼。 徒干五诸侯,不致百金产。 吾友扬子云,弦歌播清芬。 虽为江宁宰,好与山公群。 乘兴但一行,且知我爱君。 君来几何时?仙台应有期。 东窗绿玉树,定长三五枝。 至今天坛人,当笑尔归迟。 我苦惜远别,茫然使心悲。 黄河若不断,白首长相思。
送王屋山人魏万还王屋并序拼音解读
wáng wū shān rén wèi wàn ,yún zì sōng sòng yán wú xiàng fǎng ,shù qiān lǐ bú yù 。chéng xìng yóu tái yuè ,jīng yǒng jiā ,guān xiè gōng shí mén 。hòu yú guǎng líng xiàng jiàn 。měi qí ài wén hǎo gǔ 。làng jì fāng wài ,yīn shù qí háng ér zèng shì shī 。 xiān rén dōng fāng shēng ,hào dàng nòng yún hǎi 。 pèi rán chéng tiān yóu ,dú wǎng shī suǒ zài 。 wèi hóu jì dà míng ,běn jiā liáo shè chéng 。 juàn shū rù yuán huà ,jì yǔ gǔ xián bìng 。 shí sān nòng wén shǐ ,huī bǐ rú zhèn qǐ 。 biàn shé tián bā shēng ,xīn qí lǔ lián zǐ 。 xī shè qīng luò yuán ,pō jīng rén shì xuān 。 cǎi xiù wò wáng wū ,yīn kuī dòng tiān mén 。 qiè lái yóu sōng fēng ,yǔ kè hé shuāng shuāng ![1] cháo xié yuè guāng zǐ ,mù xiǔ yù nǚ chuāng 。 guǐ gǔ shàng yǎo tiǎo ,lóng tán xià bēn zōng 。[2][3] dōng fú biàn hé shuǐ ,fǎng wǒ sān qiān lǐ 。 yì xìng mǎn wú yún ,piāo yáo zhè jiāng sì 。 huī shǒu háng yuè jiān ,zhāng tíng wàng cháo hái 。 tāo juàn hǎi mén shí ,yún héng tiān jì shān 。 bái mǎ zǒu sù chē ,léi bēn hài xīn yán 。 yáo wén huì jī měi ,yī nòng yē xī shuǐ 。 wàn hè yǔ qiān yán ,zhēng róng jìng hú lǐ 。 xiù sè bú kě míng ,qīng huī mǎn jiāng chéng 。 rén yóu yuè biān qù ,zhōu zài kōng zhōng háng 。 cǐ zhōng jiǔ yán zhù ,rù yǎn xún wáng xǔ 。 xiào dú cáo é bēi ,chén yín huáng juàn yǔ 。 tiān tái lián sì míng ,rì rù xiàng guó qīng 。 wǔ fēng zhuǎn yuè sè ,bǎi lǐ háng sōng shēng 。 líng xī zì yán yuè ,huá dǐng shū chāo hū 。 shí liáng héng qīng tiān ,cè zú lǚ bàn yuè 。 juàn rán sī yǒng jiā ,bú dàn hǎi lù shē 。 guà xí lì hǎi qiáo ,huí zhān chì chéng xiá 。[4] chì chéng jiàn wēi méi ,gū yǔ qián yáo wū 。[5] shuǐ xù wàn gǔ liú ,tíng kōng qiān shuāng yuè 。 jìn yún chuān gǔ nán ,shí mén zuì kě guān 。 bào bù guà běi dòu ,mò qióng cǐ shuǐ duān 。 pēn bì sǎ sù xuě ,kōng méng shēng zhòu hán 。[6] què sī è xī qù ,níng jù è xī è 。 páo xiāo qī shí tān ,shuǐ shí xiàng pēn báo 。 lù chuàng lǐ běi hǎi ,yán kāi xiè kāng lè 。 sōng fēng hé yuán shēng ,sōu suǒ lián dòng hè 。 jìng chū méi huā qiáo ,shuāng xī nà guī cháo 。 luò fān jīn huá àn ,chì sōng ruò kě zhāo 。 shěn yuē bā yǒng lóu ,chéng xī gū tiáo yáo 。[7] tiáo yáo sì huāng wài ,kuàng wàng qún chuān huì 。 yún juàn tiān dì kāi ,bō lián zhè xī dà 。 luàn liú xīn ān kǒu ,běi zhǐ yán guāng lài 。 diào tái bì yún zhōng ,miǎo yǔ cāng lǐng duì 。 shāo shāo lái wú dōu ,pái huái shàng gū sū 。 yān mián héng jiǔ yí ,mǎng dàng jiàn wǔ hú 。[8] mù jí xīn gèng yuǎn ,bēi gē dàn zhǎng yù 。 huí ráo chǔ jiāng bīn ,huī cè yáng zǐ jīn 。 shēn zhe rì běn qiú ,áng cáng chū fēng chén 。 wǔ yuè zào wǒ yǔ ,zhī fēi yǐ yì rén 。[9] xiàng féng lè wú xiàn ,shuǐ shí rì zài yǎn 。 tú gàn wǔ zhū hóu ,bú zhì bǎi jīn chǎn 。 wú yǒu yáng zǐ yún ,xián gē bō qīng fēn 。 suī wéi jiāng níng zǎi ,hǎo yǔ shān gōng qún 。 chéng xìng dàn yī háng ,qiě zhī wǒ ài jun1 。 jun1 lái jǐ hé shí ?xiān tái yīng yǒu qī 。 dōng chuāng lǜ yù shù ,dìng zhǎng sān wǔ zhī 。 zhì jīn tiān tán rén ,dāng xiào ěr guī chí 。 wǒ kǔ xī yuǎn bié ,máng rán shǐ xīn bēi 。 huáng hé ruò bú duàn ,bái shǒu zhǎng xiàng sī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

李白 李白 李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去…详情

送王屋山人魏万还王屋并序原文,送王屋山人魏万还王屋并序翻译,送王屋山人魏万还王屋并序赏析,送王屋山人魏万还王屋并序阅读答案,出自李白的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。北岩堂诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。配音

转载请注明:原文链接 | http://www.beiyantang.com/shi/208.html

诗词类别

李白的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语